ஆய்வு முடிவுகள் : ஆக்ஸ்போர்டு கொரோனா வைரஸ் தடுப்பூசி பாதுகாப்பானது

ஆக்ஸ்போர்டு கொரோனா வைரஸ் தடுப்பூசி பாதுகாப்பானது, ஆரம்ப சோதனைகளில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியைத் தூண்டக்கூடியது என்று ஆய்வு முடிவுகள் குறிப்பிட்டுள்ளது. ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பூசி

Read more