ஊரடங்கு நிலையில் 10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தப்படாது

ஊரடங்கு நிலையில் 10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தப்படாது: தமிழக கல்வி அமைச்சர். நாடு தழுவிய ஊரடங்கு மத்தியில் தனியார் பள்ளிகள் 10 ஆம்

Read more