செவ்வாய் கிழமையில் முருகனுக்கு விரதம் இருப்பதால் அதன் பலன்கள் என்ன தெரியுமா?

செவ்வாய் கிழமையில் முருகனுக்கு விரதம் இருப்பதால் அதன் பலன்கள் என்ன தெரியுமா? முருகா என்றால் அனைத்து துன்பங்களும் மறைந்து விடும் என்பார்கள்.அப்படிப்பட்ட முருகப் பெருமானை நினைத்து செவ்வாய்க்கிழமைகளில்

Read more