மத்திய பிரதேச ஆளுநர் லால்ஜி டாண்டன் 85 வயதில் காலமானார்.

மத்திய பிரதேச ஆளுநர் லால்ஜி டாண்டன் 85 வயதில் காலமானார். எம்.பி.யாக 2009 ல் லக்னோவிலிருந்து 15 வது மக்களவைக்கு ஆளுநர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். மத்திய பிரதேச ஆளுநர்

Read more