அசாம்: பஜ்ஜன் எரிவாயு கிணறு வெடித்தது

அசாம்: பஜ்ஜன் எரிவாயு கிணறு வெடித்தது. மே 27 அன்று ஒரு ஒர்க்ஓவர் நடவடிக்கையின் போது எரிவாயு கிணறு வெடித்தது மற்றும் ஜூன் 9 அன்று தீப்பிடித்தது. ஐந்தரை

Read more