கேரளா அரசு கோவிட் விதிமுறைகளை ஜூலை 2021 வரை நீட்டிக்கிறது

கேரளா கோவிட் விதிமுறைகளை ஜூலை 2021 வரை நீட்டிக்கிறது: முகமூடிகள், சமூகக் கூட்டங்களுக்கு இப்போது ஒரு வருடம் தடை கொரோனா வைரஸ் பரவலை  குறைப்பதற்கும், அதன் பரவலின்

Read more