சீன மாணவர்கள் அமெரிக்காவிற்குள் நுழைவதை டொனால்ட் டிரம்ப் தடைசெய்துள்ளார்

சீன மாணவர்களின் சில குழுக்கள் அமெரிக்காவிற்குள் நுழைவதை டொனால்ட் டிரம்ப் தடைசெய்துள்ளார் மக்கள் விடுதலை இராணுவத்துடன் சீன மாணவர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் உறவு வைத்திருப்பதை தடைசெய்து அமெரிக்க

Read more