சென்னையில் உச்சம் தொட்ட கத்திரி வெயில் இதுவரை இல்லாத வகையில் வெப்பம் இன்று 105 டிகிரி பாரன்ஹீட் ஐ கடந்துள்ளது.

சென்னையில் உச்சம் தொட்ட கத்திரி வெயில் இதுவரை இல்லாத வகையில் வெப்பம் இன்று 105 டிகிரி பாரன்ஹீட் ஐ கடந்துள்ளது. தமிழகத்தில் கடந்த நான்காம் தேதி தொடங்கிய

Read more