விமான சேவைகளை மீண்டும் தொடங்குவதில் தமிழகத்திற்கு இன்னும் சந்தேகம் உள்ளதா காரணம் என்ன?

விமான சேவைகளை மீண்டும் தொடங்குவதில் தமிழகத்திற்கு இன்னும் சந்தேகம் உள்ளதா காரணம் என்ன? இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து உள்நாட்டு விமானங்களும் மே 25 முதல் மீண்டும் தொடங்க

Read more