மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு ஜூன் 1 முதல் சமையல் எரிவாயுவின் விலை மீண்டும் உயர்கிறது

மூன்று மாதங்கள் தொடர்ச்சியான விலைக் குறைப்புகளுக்குப் பிறகு, திரவ பெட்ரோலிய எரிவாயு (எல்பிஜி) சிலிண்டர்களின் விலை இன்று அதிகரித்துள்ளது. “2020 ஜூன் மாதத்தில், எல்பிஜியின் சர்வதேச விலையில்

Read more