“டிரம்ப் வெள்ளை மாளிகையில் உள்ள அண்டர்கிரவுண்ட் பங்கருக்கு விரைந்தார்”! பாதுகாப்பு படை எச்சரிக்கை

பாதுகாப்பு படையினரின் எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து டிரம்ப் வெள்ளை மாளிகையில் உள்ள அண்டர்கிரவுண்ட் பங்கருக்கு விரைந்தார். அறிக்கை: ஜெரோஜ் ஃபிலாய்டின் மரணத்தால் ஆத்திரமடைந்த நூற்றுக்கணக்கான ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் வெள்ளிக்கிழமை இரவு

Read more