தற்போது தமிழகத்தில் காய்கறி சந்தைகளில் ஒளிந்து விளையாடும் கொரோனா.தொடர் பரவல் ஏற்படுவது எப்படி திடுக்கிடும் தகவல்.

தற்போது தமிழகத்தில் காய்கறி சந்தைகளில் ஒளிந்து விளையாடும் கொரோனா.தொடர் பரவல் ஏற்படுவது எப்படி திடுக்கிடும் தகவல். தற்போது தமிழகத்தில் தொடர்ச்சியாக காய்கறி சந்தைகளில் கொரோனா மிக அதிகமாக

Read more