48,940 ரூபாயைத் தொட்ட தங்கம் விலை. வாங்க ஆள் இல்லை ஆனால் எப்படி விலை ஏறுகிறது

தங்கம் வாங்க ஆள் இல்லை ஆனால் எப்படி விலை ஏறுகிறது 48,940 ரூபாயைத் தொட்ட தங்கம் விலை. காசு, பணம் ,சொத்து ,நகை ,செல்வாக்கு பொருளாதாரம், அந்தஸ்து

Read more