பாம்பு கடிப்பது யானை மிதிப்பது போன்ற கனவுகள் கண்டால் என்ன பலன் தெரியுமா

பாம்பு கடிப்பது யானை மிதிப்பது போன்ற கனவுகள் கண்டால் என்ன பலன் தெரியுமா ? சென்னை-வாழ்க்கையில் முன்னேற கனவு காணுங்கள் என்றார் அப்துல் கலாம். ஜோதிடத்திற்கும் கனவுக்கும்

Read more