பிரதமர் மோடி லடாக்கில் இறங்குகிறார், இராணுவம், விமானப்படை வீரர்களுடன் முன்னோக்கி பதவியில் தொடர்பு கொள்கிறார்

பிரதமர் மோடி லடாக்கில் இறங்குகிறார், இராணுவம், விமானப்படை வீரர்களுடன் முன்னோக்கி பதவியில் தொடர்பு கொள்கிறார். பிரதமர் நரேந்திர மோடி லடாக்கை அடைந்தார், தற்போது இந்திய ராணுவம், ஐடிபிபி

Read more