ரியா சக்ரவர்த்திக்கு எதிராக சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்தின் தந்தை எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு

பாட்னாவில் ரியா சக்ரவர்த்திக்கு எதிராக சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்தின் தந்தை எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்கிறார். சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்தின் தந்தை நடிகை ரியா சக்ரவர்த்திக்கு எதிராக பாட்னா

Read more