இளைய தளபதியின் மாஸ்டரின் ‘வாதி கம்மிங் ஒத்தே!’

‘வாதி கம்மிங் ஒத்தே!’ – இளைய தளபதியின் மாஸ்டரின் சமீபத்திய மனிதாபிமானம்! இளையதளபதி விஜய்யின் அடுத்த பெரிய படமான “மாஸ்டர்” ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி வர இருந்த

Read more