நான் 8 வயதாக இருந்தபோது சச்சின் டெண்டுல்கரை சந்தித்தேன், அன்றிலிருந்து அவர் எனது வழிகாட்டியாக இருக்கிறார்: பிருத்வி ஷா

நான் 8 வயதாக இருந்தபோது சச்சின் டெண்டுல்கரை சந்தித்தேன், அன்றிலிருந்து அவர் எனது வழிகாட்டியாக இருக்கிறார்: பிருத்வி ஷா வாழ்க்கையில் “எல்லாவற்றிற்கும்” உதவிய சச்சின் டெண்டுல்கரிடமிருந்து தான்

Read more