ஷஷாங்க் மனோகர் தற்போதைய பதவிக்காலத்திற்குப் பிறகு ஐ.சி.சி தலைவர் பதவியில் இருந்து விலக உள்ளார்

ஷஷாங்க் மனோகர் தற்போதைய பதவிக்காலத்திற்குப் பிறகு ஐ.சி.சி தலைவர் பதவியில் இருந்து விலக உள்ளார் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் புதன்கிழமை ஒரு அறிக்கையில், தற்போதைய தலைவர் சஷாங்க்

Read more