இப்படி ஒரு சோதனையா’!..இந்த நாட்டுக்கு..4 கிமீ ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்காக வெயிலில் காத்திருந்த மக்கள்…’கலங்க வைத்த ட்ரோன் வீடியோ..!

இப்படி ஒரு சோதனையா’!..இந்த நாட்டுக்கு..4 கிமீ ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்காக வெயிலில் காத்திருந்த மக்கள்…’கலங்க வைத்த ட்ரோன் வீடியோ..! கொரோனா ஊரடங்கால் உணவிற்காக மக்கள் 4 கிமீ வரிசையில்

Read more